Jerzy Zgorzałek to twórca o ukształtowanej osobowości artystycznej, posiadający własne widzenie rzeczywistości. Jest przede wszystkim malarzem - poetą pejzażu. Zadziwia subtelnym widzeniem światła i barw. Potrafi on, jak rzadko kto oddać piękno przyrody subtelną grą światłocieni. Kompozycje Zgorzałka wyróżniają się wiernością rysunku. Są realistyczne, oddają swoisty nastrój odchodzącego romantycznego świata. Jest to wypowiedź mego przyjaciela i mentora prof.dr Franciszka Midury trafnie określająca mój kunszt malarski. Moja dzisiejsza pozycja na rynku sztuki jest wynikiem przeszło 50-letniej pracy. W okresie tym doskonaliłem się początkowo w pracowni art.mal. Ryszarda Kustrzyńskiego a następnie podwaliny pod prawdziwe malarstwo zdobyłem malując pod kierunkiem świetnego, pejzażysty, pedagoga, art mal. Jerzego Baurskiego. ( zm.w 1984 r. ). !2 lat to okres obfitujący w wystawy, publikacje medialne, sprzedawalność i uznanie koneserów malarstwa. Pomny wpojonych mi przez Baurskiego zasad, nigdy nie zarzuciłem samokształcenia. Jedną z nich jest ta: Najlepszy obraz jest jeszcze przede mną. Największym osiągnięciem jest życie z malarstwa i dla malarstwa. Stało się moją pasją i sensem. Przez lata wypracowałem własną manierę twórczą polegającą na niezauważalnym  kładzeniu faktury farby szpachlą, dającą oglądającemu  pod różnym kątem i światłem obraz, złudzenie ruchu, fotograficzną jakość, a tym samym odkrywanie ciągle nowych cech w obrazie. Obraz widziany natomiast z bliska jest zbiorem rozmazanych plam, które w wycinkach, tworzą często abstrakcyjne dzieła. W tym dopatrywać się można  w moim malarstwie cech współczesności. Nie zamierzam pejzażu wykoślawiać, pozbawiać go danego mu przez stwórcę piękna, ani na swych płótnach poddawać syntezie i analizie. Często natomiast w przedstawianym rzeczywistym pejzażu usuwam zeszpecenia dokonane ludzką ułomną ręką. Maluję czas przeszły. Tematy do obrazów biorą się z różnych docierających do mnie bodźców, które przetwarzane przez prawą półkulę mózgu po jakimś czasie, impulsem z zewnątrz, przenoszone  są na płótno. Często też są tworem mojej wyobraźni. Cieszy mnie to, że to co robię jest dostrzegane. W ciągu swojego życia namalowałem przeszło 1300 obrazów, które znalazły swoje miejsce w wielu kolekcjach prywatnych na świecie, placówkach MSZ, muzeach polskich i placówkach  kultury. Eksponowane były na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych a od 1995 roku na stałe w mojej autorskiej galerii w Warszawie i od 2012 roku w Gorzowie Wlkp przy mojej pracowni. Naturalnie obrazy moje znajdują się na mojej stronie  internetowej, fasebooku i portalach sztuki. Mam też swoją biografię w encyklopedii WHO’s WHO in  Art w Angli, a także w edycji polskiej. Jestem też członkiem angielskiej Guild of raiway artists. 15 września 2017 r. na uroczystej sesji Rady Miasta cały mój pięcioletni wkład w kulturę i promocję Miasta nagrodzony został nadaniem mojej osobie  "Honorowej Odznaki Miasta Gorzowa".

 

Media o mnie

 

WHO'S WHO IN ART - Kto jest kim w sztuce 

Artykuły prasowe

echogorzowa.pl - Galeria malarstwa Jerzego Zgorzałka

echogorzowa.pl - Galeria z pracownia na dolinkach

Gorzowski Internetowy Informator Kulturalny - Kolejowa nostalgia przez_mgłę parę i dym.html

torowisko.cba.pl - Kolejowa poezja

Wystawa w Filharmonii gorzowskiej 15 września 2017

 

Tel.top TV gorzowska. Wywiad poseł Elżbiety Sibińskiej z art.malarzem Jerzym Zgorzałkiem


 

W Galerii Malarstwa Jerzego Zgorzałka - Gorzów Wielkopolski 18.06.2016 J.G.


 

Słubice - W Galerii Małej SMOK odbył się wernisaż wystawy Jerzego Zgorzałka pt. "Malarstwo kolejowe"


 

Historia pewnego obrazu cz. I

Historia pewnego obrazu cz. II